Detectada errada al paràmetre : mapa-webhttps://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1997/12/04/6/mapa-webFormat correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format