Detectada errada al paràmetre : avis-legalhttps://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2019/02/05/1/avis-legalFormat correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format