> Índex

Any XL
Dimecres, 20 de setembre de 2017
Núm. 8131
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2017/8076]
33074
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. «Metabolic Integration and Cell Signalling Group.» [2017/7925]
33076
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual nomena funcionaris de carrera de l'escala oficial especialista, administració especial, sector laboratoris d'instrumentació científica, perfils A i B, amb destinació en els Serveis Tècnics d'Investigació d'aquesta universitat. [2017/7935]
33080
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual nomena funcionari de carrera de l'escala tècnica, administració especial, sector estadística, amb destinació en la Unitat Tècnica de Qualitat. [2017/7936]
33082
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000197/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/8100]
33084
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l'associació Falla Nou Mercat d'Algemesí, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8067]
33085
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Plaça Lope de Vega de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8068]
33097
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Ramón y Cajal de Torrent, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8069]
33109
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Calvet del municipi d'Alboraia, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8071]
33121
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana-L'Antiga de Campanar de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8072]
33133
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Josep Antoni del municipi de La Pobla de Vallbona, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8081]
33145
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Poble de Silla, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8082]
33157
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Sagunt Sant Antoni Pare Urbà de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8086]
33168
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Falla Calp Vell de Calp, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2017/8088]
33180
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2017, del director general d'Assistència Sanitària, per la qual s'adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius. [2017/7978]
33192
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
ORDRE 25/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aprova la delimitació en segona fase, de la forest número 86 del Catàleg de forests de domini públic i d'utilitat pública de la província d'Alacant, denominada Ombria o Pla d'Alcalà, pertanyent a l'Ajuntament, corresponent a l'enclavament situat a la partida Corral de Ca i coincident amb la parcel·la 1146 del polígon 7 del terme municipal de Vall de Gallinera. [2017/8136]
33194
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2017-ALS-C-07-894167 i altres. [2017/7967]
33196
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2017-ALS-C-06-903620 i altres. [2017/7970]
33199
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2017-ALS-C-01-893451 i altres. [2017/7973]
33202
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient número 2017-ALS-C-04-894799 i altres. [2017/7975]
33204
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient número 2017-ALS-C-07-894518 i altres. [2017/7976]
33206
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal d'Alcalà de Xivert. [2017/7902]
33208
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 81/16-AIA Quart de Poblet. [2017/7939]
33210
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 123/16-AIA Utiel. [2017/7955]
33212
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2017, de la directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana, i se'n disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. [2017/8105]
33216
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 d'Ibi
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 694/2015. [2017/8033]
33219
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment d'expedient de domini per excés de cabuda número 1172/2015. [2017/8016]
33220
Jutjat de Primera Instància número 04 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 678/2016. [2017/8032]
33221
Jutjat de Violència sobre la Dona número 01 d'Orihuela
Notificació de la interlocutòria dictat en el procediment de mesures provisionals coetànies número 188/2016. [2017/8018]
33222
V. ANUNCIS
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Desistiment de la licitació número CNMY17/VT00A/40. Obres de rehabilitació de coberta en el CEIP Pare Gumilla de Càrcer. [2017/8073]
33223
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Sol·licitud d'ofertes per a l'arrendament d'un immoble a Nules, als efectes del que preveu l'article 49.2, últim paràgraf, de la Llei 14/2003, de patrimoni de la Generalitat. [2017/8137]
33225
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 507/2017. Subministrament d'equipament d'electromedicina per a l'Hospital de la Plana. [2017/8147]
33226
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els interessats en el procediment sobre drets fonamentals número 000339/2017 - NIG 46250-33-3-2017-0002086 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/8117]
33228
Torna a l'inici de l'índex