Detectada errada al paràmetre : contactehttps://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2008/04/25/57/vci/contacteFormat correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/es/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format