diari

DECRET 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. [2019/7179]

(DOGV núm. 8592 de 16.07.2019) Ref. Base de dades 006648/2019

linea