diari

CORRECCIÓ d'errades de la publicació de la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2008/8922]

(DOGV núm. 5809 de 18.07.2008) Ref. Base de dades 008651/2008

CORRECCIÓ d'errades de la publicació de la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2008/8922]
S'ha observat un error en el títol de la llei esmentada, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5803, de 10 de juliol de 2008, per la qual cosa es procedix a corregir-lo:
On diu:
«LLEI 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 98/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana»;
Ha de dir:
«LLEI 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana».

linea