diari

RESOLUCIÓ 1/VII, de 24 de juliol de 2008, de la Diputació Permanent de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2008, de 27 de juny, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl. [2008/9413]

(DOGV núm. 5818 de 31.07.2008) Ref. Base de dades 009301/2008

RESOLUCIÓ 1/VII, de 24 de juliol de 2008, de la Diputació Permanent de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2008, de 27 de juny, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl. [2008/9413]
La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 24 de juliol de 2008, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del RC, el Decret Llei 1/2008, de 27 de juny, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5è. del RC, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Resolució
La Diputació Permanent, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del RC, ha acordat validar el Decret Llei 1/2008, de 27 de juny, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl.
Palau de les Corts Valencianes, València, 24 de juliol de 2008.- La presidenta: María Milagrosa Martínez Navarro. La secretària primera: María Fernanda Vidal Causanilles.

linea