diari

Correcció d'errades de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2195 de 28.01.1994) Ref. Base de dades 0165/1994

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. [94/0541]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.168 (21.12.93) es publicava la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.
En la pàgina 13.249, article 29, en ambdues llengües, cal suprimir-ne l'apartat 2 que diu:
{= 2, La repoblació forestal es realitzarà utilitzant espècies autòctones i tècniques respectuoses amb el medi, sempre amb la finalitat de recuperar, sempre que es puga, la vegetació potencial.
Per altra banda, no es permetran les repoblacions massives i amb maquinària pesada. Ni la repoblació amb espècies exòtiques.}
Amb aquesta supressió, els apartats 3 i 4 passen a 2 i 3 respectivament.

linea