diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2003/2219]

(DOGV núm. 4447 de 25.02.2003) Ref. Base de dades 0856/2003

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2003/2219]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.409, de 31 de desembre de 2002, es publica Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, en què s'ha observat una errada que es corregix a continuació.
En l'article 18, on diu:
«321 Deshidratació i irradiació de menudes peces òssies (=30 CC): 209,41»
Debe decir:
«321 Deshidratació i irradiació de menudes peces òssies (£30 CC): 209,41»

linea