Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat número 5425-2017 contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8279 de 23.04.2018
Número identificador:   2018/3104
Referència Base de Dades:  003983/2018
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Tribunal Constitucional
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Arquitectura i habitatge Benestar social
  Descriptors:
    Temàtics: habitatge social


 • Recurs d'inconstitucionalitat número 5425-2017 contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. [2018/3104]

  El Ple del Tribunal Constitucional, per Interlocutòria de 20 de març actual en el recurs d'inconstitucionalitat número 5425-2017, promogut per l'advocat de l'Estat, en representació del president del Govern, contra els articles 5.3 (lletra b); 6.1, en la mesura que estableix l'acció pública enfront dels òrgans jurisdiccionals; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relació exclusivament amb el subministrament de gas i electricitat (apartats 3 i 5); 30; 31; 33 (apartat 2 i apartat 3, lletres b i g); annex I i annex II de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, ha acordat:

  «En relació amb la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana: 1r. Alçar la suspensió dels arts. 5.3 (lletra b); 6.1, en la mesura que estableix l'acció pública enfront dels òrgans jurisdiccionals; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relació exclusivament amb el subministrament de gas i electricitat (apartats 3 i 5); 30; 31; 33 (apartat 2 i apartat 3, lletres b i g); annex I i annex II. 2n. Mantindre la suspensió dels arts. 12 i 13.». Suspensió que es va produir amb l'admissió del mencionat recurs d'inconstitucionalitat i que es va publicar en el Boletín Oficial del Estado número 294, de 4 de desembre de 2017.

   

  Madrid, 20 de març de 2018.– La secretària de Justícia del Ple del Tribunal Constitucional: Herminia Palencia Guerra.