Detectada errada al paràmetre : contactehttps://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1987/03/31/1/con/contacteFormat correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format