diari

RESOLUCIÓ 1/X de la Diputació Permanent sobre la validació del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió de 23 d'abril de 2020. [2020/3114]

(DOGV núm. 8801 de 29.04.2020) Ref. Base de dades 003350/2020

RESOLUCIÓ 1/X de la Diputació Permanent sobre la validació del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió de 23 d'abril de 2020.
[2020/3114]

La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 23 d’abril de 2020, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV, el Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5è. de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució

La Diputació Permanent, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19.

Palau de les Corts Valencianes,València, 23 d’abril de 2020.– El president: Enric Morera i Català. El secretari segon: Luis Arquillos Cruz

linea