diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2015/7595]

(DOGV núm. 7617 de 17.09.2015) Ref. Base de dades 007425/2015

CORRECCIÓ d'errades del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2015/7595]
Advertida l’errada en la publicació de la disposició indicada (DOCV 7615, 15.09.2015), se substitueixen els annexos V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII,XIV, XV i XVI.

En el peu dels annexos mencionats, on diu:
«CONS. DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA. DG DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. DT DE ______________»;

Ha de dir:
«DG DE L’AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES. SERVICIS TERRITORIALS DE ______________».

linea