diari

RESOLUCIó d'11 de gener de 1996, de la directora general de Conservació del Medi Natural, per la qual s'amplia el termini per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i el Montgó, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes.

(DOGV núm. 2672 de 23.01.1996) Ref. Base de dades 0144/1996

RESOLUCIó d'11 de gener de 1996, de la directora general de Conservació del Medi Natural, per la qual s'amplia el termini per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i el Montgó, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes.
De conformitat amb l'article tretze de l'Ordre de 30 d'agost de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regulen subvencions per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i el Montgó, i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes, resolc:
Ampliar el termini d'execució dels treballs objecte dels expedients de subvenció fins el dia 31 de març de 1996.
València, 11 de gener de 1996.- La directora general de Conservació del Medi Natural: Pilar MáÑez i Capmany.

linea