diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 163/2006, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'ordena la reserva marina d'interés pesquer de la Serra d'Irta. [2006/13106]

(DOGV núm. 5386 de 13.11.2006) Ref. Base de dades 5872/2006

CORRECCIÓ d'errades del Decret 163/2006, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'ordena la reserva marina d'interés pesquer de la Serra d'Irta. [2006/13106]
S'ha observat una errada en la publicació del decret esmentat (DOGV núm. 5373, de 24.10.2006), que consisteix en un desplaçament en les columnes de la taula de l'annex que es reprodueix correctament tot seguit.

linea