Documents 1 a 10 de 42

Comptabilitat i intervenció
DOGV núm. 8788 , de 14.04.2020
(Ref. Base de dades 003054/2020 )
DOGV núm. 8707 , de 30.12.2019
(Ref. Base de dades 011339/2019 )
DOGV núm. 8309 , de 04.06.2018
(Ref. Base de dades 005505/2018 )
DOGV núm. 8153 , de 20.10.2017
(Ref. Base de dades 009111/2017 )
DOGV núm. 8120 , de 05.09.2017
(Ref. Base de dades 007845/2017 )
DOGV núm. 8072 , de 28.06.2017
(Ref. Base de dades 005736/2017 )
DOGV núm. 8017 , de 07.04.2017
(Ref. Base de dades 003040/2017 )
DOGV núm. 8007 , de 24.03.2017
(Ref. Base de dades 002595/2017 )
DOGV núm. 7464 , de 12.02.2015
(Ref. Base de dades 001223/2015 )
DOGV núm. 7043 , de 11.06.2013
(Ref. Base de dades 005672/2013 )