diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X5397]

(DOGV núm. 4259 de 29.05.2002) Ref. Base de dades 2344/2002

CORRECCIÓ d'errades del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X5397]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.167, de 14 de gener de 2002, es va publicar el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
En el text del decret s'ha advertit una errada material que s'assenyala a continuació, i se'n procedix a la rectificació.

linea